اپیزود بیست و سوم اولین قسمت پادکست سریالی Silk Road است.
در این مینی سریال پادکستی با راس اولبریکت و ماجرای وبسایت سیلک رود یا راه ابریشم آشنا می‌شویم که به آمازون مواد مخدر معروف بود.
منابع این اپیزود گزارش دو قسمتی منتشر شده در سایت Wired‌ و کتاب American Kingpin هستند. عنوان کامل هر دو منبع از این قرار است
1. The Untold Story of Silk Road
2. American Kingpin: The Epic Hunt for the Criminal Mastermind Behind the Silk Roa