Dakilang Kapistahan ng Pagpapakita ng Panginoon


Isaias 60, 1-6

Salmo 71, 2. 7-8. 10-11. 12-13


Poon, maglilingkod sa ‘yo tanang bansa nitong mundo.


Efeso 3, 2-3a. 5-6

Mateo 2, 1-12