Ika-32 Linggo sa Karaniwang Panahon 1 Hari 17, 10-16 Salmo 145, 7. 8-9a. 9bk-10 Kalul'wa ko, 'yong purihin ang Panginoong butihin. Hebreo 9, 24. 28 Marcos 12, 41-44