Sabado ng Ika-31 Linggo sa Karaniwang Panahon Paggunita sa Dakilang Papa San Leon Filipos 4, 10-19 Salmo 111, 1-2. 5-6. 8a at 9 Mapalad s'ya na may takot sa D'yos na magandang-loob. Lucas 16, 9-15