Binecuvântarea lui Iacov, și Esau înșelatul. Domnul îi vorbește lui Iacov și îi face o făgăduință. Iar Iacov pune pe dacă mereu în față.