Despre moartea și îngroparea lui Avraam, și despre Isaac, legământul cu el, și despre fiii săi.