David mai menționează încă o dată trăinicia celor ce se desfată în Domnul, pe când soarta celor răi este fără speranță de continuitate.