Candidates rugăciunile sunt înălțate dar neascultate, și la capătul celălalt e tăcere, ascultă ce spune Solomon în rugăciunea Sa pentru dedicarea Templului, la 1 Regi 8:35