Awit at Papuri - Tagalog Mass Readings

Mga Pagbasa – Linggo, Enero 06, 2013

Play
Share!

Share this Podcast

MyCast

MyCast

MyCast Subscription

Awit at Papuri - Tagalog Mass Readings

Brink Notes Podcast Network

Manila, Philippines

Description: Daily Catholic Mass Readings in Filipino (Tagalog)

Now Playing

Mga Pagbasa – Linggo, Enero 06, 2013

Play Download media

Dakilang Kapistahan ng Pagpapakita ng Panginoon

Isaias 60, 1-6
Salmo 71, 2. 7-8. 10-11. 12-13

Poon, maglilingkod sa ‘yo tanang bansa nitong mundo.

Efeso 3, 2-3a. 5-6
Mateo 2, 1-12